Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen de kinderen tussen de middag overblijven. De kinde­ren eten in de klas met hun leeftijdsgenoten. Voor of na het eten is er tijd voor ontspanning en kan er worden buiten gespeeld, geknutseld of een spelletje worden gedaan. In de onderbouw wordt er gegeten en buiten gespeeld met halve groepen. Hierdoor is de middagpauze voor de kinderen echt een rustmoment.

De overblijf wordt geregeld door de stichting BOOA in samenwerking met school. Inschrijven voor de overblijf kan met het inschrijfformulier dat verkrijgbaar is bij de conciërge. De kinderen nemen zelf een (gezonde) lunch mee.

 

 

Informatie van de stichting BooA

De overblijf op de Zuiderzee wordt al meer dan 10 jaar verzorgd door de stichting BooA. Dit is een onafhankelijke stichting die het organisatorische, het administratieve en het coördinerende werk van de overblijf op zich heeft genomen. Voor de dagelijkse coördinatie is Hendy Herder het aanspreekpunt in de school. Zij wordt bijgestaan door Irene Selter en Neno Markot (de conciërge). Het administratieve gedeelte is in handen van KCC&C. Zij zorgen voor de administratieve en financiële kant van de overblijf.

De coördinator, Hendy Herder is hét aanspreekpunt voor alle zaken omtrent de overblijf. De dagelijkse uitvoering van de overblijf wordt verzorgd door “overblijfbegeleiders”, deze dames en een enkele heer zijn voornamelijk ouders van kinderen van de school. Zij hebben allen een “VOG (verklaring omtrent gedrag) afgegeven. Wij streven er naar om twee “vaste” begeleiders per groep in te zetten (in geval van ziekte of andere verhindering kan het natuurlijk voorkomen dat er een andere overblijfkracht op de groep komt).

Wat houdt de overblijf in? Voor de groepen 1 t/m 6 wordt het uurtje tussen de middag in tweeën gedeeld, een half uur eten en een half uur (buiten) spelen. De groepen 5 en 6 hebben ook nog de mogelijkheid om voor spelletjes of knutselen te kiezen. Dit gebeurt in twee groepen. In de groepen 7 en 8 eten alle kinderen tegelijk en kiezen daarna of ze buiten willen spelen of binnen willen knutselen, lezen of spelletjes spelen. Bij slecht weer worden er films gedraaid, op verschillende locaties in de school, rekening houdend met de leeftijd van het kind.

Wat moet u doen? Zodra uw kind op school begint, en aan het begin van ieder nieuw schooljaar, ontvangt uw kind een inschrijfformulier voor de overblijf. Deze dient u altijd in te vullen en in de speciale overblijfbrievenbus te deponeren. Ook als u kind niet gaat overblijven. Als u uw kind voor 1,2,3, of 4 dagen wil laten overblijven, dan dient u dat op het overblijfformulier aan te geven. Hierna ontvangt u een factuur welke u in twee (of in overleg met de administrateur, in meerdere) termijnen moet betalen. Als uw kind niet gaat overblijven vult u dát in op het formulier, u levert dus altijd het formulier weer in.

Wat kost de overblijf? Voor een vast abonnement hanteren wij een tarief van €2,10 per dag, wat neer komt op het volgende; -1 keer per week   € 80,- per jaar

– 2 keer per week €160,- per jaar

– 3 keer per week €240,- per jaar

– 4 keer per week €320,- per jaar

Van deze inkomsten betalen wij de overblijfbegeleiders, de coördinatoren, en kopen wij dingen voor de overblijf (speelgoed, schoonmaakdoekjes, knutselmateriaal etc.)

Wij rekenen 38 weken i.p.v. 40, hiermee compenseren wij de dagen waarop de overblijf uitvalt door bijvoorbeeld schooluitjes, sportdag etc. Stroomt uw kind later in het jaar in dan tellen wij het aantal weken dat uw kind gebruik gaat maken van de overblijf en berekenen hierop de prijs.

Als u slechts af en toe van de overblijf gebruik wilt maken kunt u een strippenkaart kopen deze kost €26,- voor 10 keer overblijven. Hiervoor kunt u bij één van de coördinatoren terecht (door €26,- in een envelop v.v. naam en klas van uw kind af te geven). Wij zorgen dan voor een strippenkaart, welke op school blijft, in onze administratie. Voor extra informatie of vragen kunt u altijd bij ons terecht.

Hoofdcoördinatie          Hendy Herder 0657664000 (voor zaken over de overblijf)

Administratie                  Kees Cohen      0204084046 (voor financiële zaken}

Email                                   hendyherder@gmail.com