Algemene ouderinformatie-avond

Vanavond (maandag 24 augustus) zijn alle ouders van leerlingen van ABBS de Zuiderzee van harte welkom op de jaarlijkse algemene ouderinformatie-avond.

Op deze avond presenteren de medezeggenschapsraad (MR) en de oudervereniging (OV) zichzelf en hun werkzaamheden. Ook doen zij verslag van het afgelopen jaar en wordt de nieuwe ouderbijdrage vastgesteld. Dit jaar zullen ook de ICT ouders een presentatie geven van hun activiteiten in het afgelopen jaar en de gemaakte keuzes.

We hopen dat u allen aanwezig zult zijn. De avond begint om 20.45 u. en zal rond 21.30 u. weer eindigen.